ŠP HP - RVPS Dunajská Streda

Ponuka práce – štátny veterinárny lekár, inšpektor – RVPS Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Funkcia: odborný radca – štátny veterinárny lekár, inšpektor

Odbor štátnej služby: Pôdohospodárstvo

Organizačné začlenenie: Odbor hygieny potravín a úradnej kontroly potravín

Najnáročnejšie činnosti:

- vykonáva dozor a kontrolu hygieny potravín a potravinového dozoru na bitúnkoch a v zariadeniach, v obchodnej sieti so zameraním na produkciu zdravotne nezávadných potravín;
- vykonáva veterinárny dozor podľa zákona č. 39/2007 Z. z. v plnom znení a zákona č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Informácie na uvedenej adrese, resp. na mail: riaditel.ds@svps.sk

Tel: 031 552 25 75, 031 552 48 70            MOBIL:  0905 593 550