Rozvrh hodín

Označenie posluchární platné od 1. 2. 2014
Rozvrhy hodín na ak.r. 2017/2018 – zimný semester - 14.09.2017

Študijný program kynológia - externá forma

1. sústredenie
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia K v ak.r. 2017/2018 - ZS 1.ročník
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia K v ak.r. 2017/2018 - ZS 2.ročník
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia K v ak.r. 2017/2018 - ZS 3.ročník

2. sústredenie
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia K v ak.r. 2017/2018 - ZS 1.ročník
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia K v ak.r. 2017/2018 - ZS 2.ročník
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia K v ak.r. 2017/2018 - ZS 3.ročník

3. sústredenie
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia K v ak.r. 2017/2018 - ZS 1.ročník
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia K v ak.r. 2017/2018 - ZS 2.ročník
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia K v ak.r. 2017/2018 - ZS 3.ročník

Študijný program Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - externá forma

1. sústredenie
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2017/2018 - ZS 1.ročník
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2017/2018 - ZS 3.ročník

2. sústredenie
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2017/2018 - ZS 2.ročník
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2017/2018 - ZS 3.ročník

3. sústredenie
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2017/2018 - ZS 2.ročník
Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2017/2018 - ZS 3.ročník