Oznamy študentom

Súťaž pre študentov ŠP VVL a HP

SAVLMZ VetDraft 2017

Súťaž pre študentov veterinárnej medicíny

PROPOZÍCIE

Miesto a čas konania
Súťaž bude nasledovať po Veterinárnom študentskom kongrese 27.10.2017 v rámci predkongresového dňa Novej Veterinárie v priestoroch Agroinštitútu v Nitre.

Cieľ
Cieľom je preveriť praktické a teoretické znalosti študentov a schopnosť uplatniť tieto vedomosti v praxi.

Stránky