Oznam firmy Gastromila

Vážení stravníci,

v stredu 20. septembra 2017 začíname vydávať obedy v jedálni ŠD Cesta pod Hradovou 11. 

Vaše obedy si môžete objednať na dotykových displejoch pred jedálňou v areáli univerzity alebo online na http://webkredit.uvlf.sk/webkredit/.
V prípade, že nemáte online prístupy, personál jedálne vám ich vie na počkanie vygenerovať pri pokladni.

Bez nutnosti objednávania vopred si viete zakúpiť:

Menu 5 (Vyprážaný syr)
Menu 6 (Vyprážaný rezeň)

Menu 8 (Pizza) 

Všetky ostatné obedy je potrebné objednať najneskôr do 8:00 v daný deň.

Menu nájdete na stránke: www.gastromila.sk

Online objednávanie je možné na stránke univerzity: http://webkredit.uvlf.sk/webkredit/
O ďalších novinkách vás budeme čoskoro informovať.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Tím Gastromila

Archív: 
0