Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Vedecko-výskumná činnosť

Riešené grantové úlohy

 • Významné environmentálne faktory vo vzťahu k imunosupresii v intenzívnych a extenzívnych formách chovu hadiny, vrátane pštrosov, holubov a exotických vtákov. VEGA 1/0590/09 2009-2011
 • Šály, J., Baranová, D., Neushl, J., Kushev, J., Tučková, M., Koščík, D., Vrabec, V., Kremeň, J., Ševčíková, Z., Mátéová, S., Nemcová, R., Koščová, J., Jonecová, Z.: Sledovanie vplyvu probiotík a biologicky účinných látok na produkciu a zdravie hydiny so zreteľom na poruchy pohybového systému a mechanické vlastnosti kostí. VEGA 1/4389/07
 • Kushev, J., Šály, J., Páleník, Ľ., Kozák, M., Vrabec, V., Kyseľová, J., Bílek, J., Tučková, M., Baranová, D.: Vplyv niektorých syntetických a naturálnych biologicky aktívnych látok na vnútorné prostredie koní v kľude a po záťaži. VEGA, 1/2399/05.
 • Fialkovičová, M., Tučková, M., Baranová, D., Bílek, J., Kozák, M., Weissová, T.: Diagnostika a možnosti terapie polyglandulárnych endokrinopatií u psov.. VEGA, 1/2407/05
 • Kozák M., Pilipčinec E.,Baranová D., Bílek J., Goldová M.,Kočišová A., Kovalík M., Kushev J.,Kyseľová J., Letková V., Mardzinová S.,Petrík P., Skalka J.,Tučková M., Weissová ,T., Skalka, J., Baranová, D., Fialkovičová, M., Kyseľová, J., Magic, D., Páleník, Ľ., Ševčíková, Z., Tučková, M. Nagy, O, Gaalová M. Štúdium hepatoprotektívneho účinku vybraných liečivých rastlín pri hepatopatiach spoločenských zvierat.VEGA 1/2384/05
 • Škardová, I., Fridman E., ( Tel-Aviv University Israel), Sesztáková, E., Škarda, J., Toropila, M., Beňová, K., Lenhardt, Ľ., Vrabec, V., Lovásová, E., Rácz, O., Pistl, J., Siroťáková, M., Hadbavný,M., Kremeň, J.,Vrábelová,D., Mišková,D.: Sledovanie mechanizmov apoptózy v thymuse a B. Fabriciovej (B. cloacalis) pri imunosupresívnych stavoch v intenzívnych farmových chovoch hydiny: Projekt VEGA, č. 1/3503/06.
 • Peťko, B. Škardová, I., Štefančíková, A., Sesztáková, E., Prokopčáková, H., Čisláková, L., Peterková, J., Tresová, G., Fričová, Stanko, M., Škarda, J.: Vynárajúce sa parazitárne a infekčné choroby domových a hospodárskych zvierat v podmienkách globálnych zmien. ProjektVEGA,č.2/6163/6
 • Toporčák, J., Nemcová R., Koščová, J., Gancarčíková, S., Mudroňová, D., Holoda E., Chlebo, R., Sciranková, L., Hajdučková, V.: Mor včelieho plodu a jeho prevencia použitím.probiotík.VEGA 1/3502/06
 • Nagy, J., Toporčák, J., Kasperová, J., Máté, D., Popelka, P., Chlebo, R., Jevinová, P.: Rezíduá veterinárnych liečiv vo včelom mede. VEGA 1/3499/06
 • Letková, V., Toporčák, J., Goldová, Kočišová, A., M., Košúth, P., Lazar, P., Čurlík., J.: Vplyv globálnych klimatických zmien na.cirkuláciu významných patogénov v prírode.a ich dopad na kvalitu a bezpečnosť mäsa.zveri, rýb a včelích produktov. VEGA 1/3490/06
 • Toporčák, J., Ondrašovič, M., Bugarský, A., Toropila, M., Ondračovičová, O., Korim, P., Pilipčinec, E., Pyreňová, N.,: Vypracovanie podkladov pre akreditáciu nového bakalárskeho študijného programu "Inšpektor ochrany zvierat". KEGA 3/5040/07
 • Toporčák, J.,: Nové metódy diagnostiky a eradikácie vírusových a bakteriálnych chorôb včiel. Spolupracujúce organizácie: Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, ŠVPS SR Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín. PPA projekt, Zmluva 81/2008/UVL