Klinika prežúvavcov

Doktorandi

MVDr. Gabriel Filakovsky
MVDr. Veronika Nagyová
MVDr. Jozef Blanár
MVDr. Michal Smaržík
MVDr. Peter Smitka
MVDr. Helena Šoltésová
MVDr. Mária Vargová
MVDr. Peter Zaleha
MVDr. Marián Kadaši