Klinika ošípaných

Diplomové práce

 • Dynamika minerálneho a vitamínového profilu u dojníc po skrmovaní fortifikovaných energetických krvných aditív na báze glycerolu
 • Vplyv perorálne podávaných glukánov na zdravotný a produkčný stav hospodárskych zvierat
 • Vplyv dlhodobého skrmovania glukoplastických substancií na kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele mlieka dojníc
 • Štúdium imunomodulačného vplyvu glukanov u ošípaných
 • Vplyv podávania Bacillus licheniformis na zdravotné a produkčné ukazovatele u prasiat
 • Vplyv podávania probiotického prípravku na báze rodu Bacillus na metabolické a produkčné ukazovatele odstavčiat
 • Vplyv probiotika BIOPLUS 2B na metabolické ukazovatele prasníc
 • Probiotiká a hladina vybraných parametrov v mlieku prasníc
 • Porovnanie chovov po podávaní probiotík
 • Vplyv probiotika BioPlus 2B na metabolické parametre odstavčiat
 • Hmotnostné prírastky odstavčiat po podávaní probiotického prípravku
 • Vplyv preventívneho podávania probiotík na zdravotný stav a prírastky ciciakov
 • Porovnanie ukazovateľov vnútorného prostredia na farmách oviec s výskytom a bez výskytu scrapie
 • Respiračné ochorenia ošípaných a možnosti ich terapie
 • Využitie bioplexov stopových prvkov vo výžive ošípaných
 • Vplyv bioplexu Zn na zdravotné a produkčné ukazovatele odstavených prasiatok
 • A study of the effectiveness of dietary organic zinc supplementation in post-weaning pigs