Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Doktorandi

Ústav patologickej anatómie

MVDr. Slaminková Zuzana
MVDr. Blanár Ján

Ústav patologickej fyziológie

MVDr. Martin Levkut
MVDr. Lucia Miklóšová
MVDr. Katarína Klapáčová
MVDr. Adriana Čapkovičová