Katedra mikrobiológie a imunológie

Doktorandi

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie

Mikrobiológia
MVDr. Petra Drzewnioková

Laboratórium gnotobiológie
MVDr. Miroslav Popper
Mgr. Jana Hádryová

Ústav imunológie

RNDr. Petra Kšonžeková
MVDr. Blanka Harviľáková

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI):

Mgr. Lenka Potočňáková
Mgr. Ľuboš Čomor
MVDr. Evelína Káňová