Katedra hygieny a technológie potravín

Doktorandi

Doktorandi (aktualizácia 26.09.2017)

Ústav hygieny a technológie mäsa

MVDr. Pavol Roba
Mgr.  Martin Bartkovský
MVDr. Daniela Juščáková
Mgr. Soňa Demjanová
Mgr. Dominika Petríková
RNDr. Terézia Hudáková – ext.
MVDr. Iveta Jaďuttová – ext.
MVDr. Milan Pribula – ext.

Ústav hygieny a technológie mlieka

MVDr. Tatiana Andrašková
MVDr. Boris Semjon