Katedra farmaceutickej technológie

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.

Pedagógovia:
PharmDr. Veronika Tkáčová
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
Mgr. Milan Horný
RNDr. Štefan Mazáň
Mgr. Štefánia Megyesi

THP:
Martin Pčola

Administratíva:
Jana Brandis