Katedra biológie a genetiky

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: Doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Vedúca ústavu: Doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Učitelia:
Prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
Doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
Doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
MVDr. Lenka Luptáková, PhD.
MVDr. Michaela Špalková, PhD.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
MVDr. Denisa Toropilová, PhD.
MVDr. Ľubica Šťavová

Veda:
MVDr. Oľga Danišová, PhD.

THP pracovníci:
Mgr. Beáta Šoltésová
Lýdia Balážová
Gabriela Zelinková

Robotníci:
Janka Semanová

Ústav genetiky

Vedúca ústavu: Doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.

prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.
prof. RNDr. Katarína Šiviková, PhD.
MVDr. Martina Galdíková, PhD.
MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
Helena Ivanová
Zdenka Kučerová