Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
Tajomník katedry: Doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.

Ústav anatómie

Vedúci ústavu: prof. MVDr. Ján Danko, PhD.

prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
Doc. MVDr. Elena Marettová, PhD.
MVDr. Slávka Flešárová, PhD.
MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD.
MVDr. Dávid Maženský, PhD.
MVDr. Eva Petrovová, PhD.
Kvetoslava Papcunová
Mária Váradyová
Daniela Vargová
Mariana Šauličová
Ladislav Demčišák
Anna Janošiková
MVDr. Lenka Krešáková, PhD. - asistentka
MVDr. Jana Teleky - asistentka

Ústav histológie a embryológie

Vedúca ústavu: prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.

Učitelia:
Doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
Doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD.
MVDr. Igor Šulla, PhD.

Interná doktorandka:
MVDr. Veronika Šimaiová

THP:   
Zlaťa Buričová
Gabriela Pancuráková
Ing. Lucia Takáčová

R:
Anna Matejová

Emeritní profesori:
prof. MVDr. Milan Maretta, DrSc.
prof. MVDr. Martin Zibrín, PhD.
 

Ústav fyziológie

Vedúca ústavu: MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.

Učitelia:
MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.
MVDr. Silvia Ondrašovičová , PhD.
MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.

Veda:
MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.

THP:
MVDr. Katarína Klapáčová, PhD.
Ing. Mária Kozáčková
RNDr. Jana Kaľatová

Emeritný profesor:
Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.