Kancelár

Charakteristika pracoviska

Kancelár UVLF riadi, vykonáva a zabezpečuje organizačnú a administratívnu činnosť sekretariátu rektora. Zabezpečuje úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Uskutočňuje masmediálnu komunikáciu a koordinuje výstupy k verejnosti. Zodpovedá za uverejňovanie informácií na webovej stránke univerzity a v ostatných periodikách vydávaných univerzitou. Zodpovedá za uchovávanie informácií o významných udalostiach univerzity.

 

PhDr. Ľudmila Kundríková

ludmila.kundrikova@uvlf.sk

+421 915 984 558, kl. 1124