Nová Veterinária sa blíži, nepremeškajte včasnú registráciu!

Vážená pani doktorka, pán doktor, milé sestričky.

Pozývam vás k účasti na kongrese Nová Veterinária, 27.-29.10.2017 v Nitre.

Odborný program bude prebiehať tento rok v sekciách zameraných na problematiku praxe spoločenských zvierat, avšak nie len z odborného hľadiska, ale aj ekonomicko-právneho. Samozrejme pokračujeme so vzdelávaním v sekcii Veterinárne sestry a viac sa zameriame aj na workshopy počas celého víkendu.

Na tento ročník sme pripravili niekoľko osvedčených ťahákov, ale aj noviniek:

·         Zvýhodnené vložné pri on-line registrácii do 6.10.2017 (ušetríte až 20€)

Sobotný večer je čas vyhradený na dobrú zábavu v kruhu priateľov, lístky sa míňajú rýchlo.

Prezentácia firiem - vystavovateľov na ešte väčšej ploche ako minulý rok je predpokladom kvalitných kontaktov a obchodu pre vás.

Na úhradu odborného vzdelávania počas všetkých troch dní kongresu môžete využiť aj Vzdelávacie poukazy KVL SR pre rok 2017. Členovia SAVLMZ, môžu na úhradu využiť Kredity SAVLMZ.

Celá akcia bude zaradená do systému celoživotného vzdelávania veterinárnych lekárov.

Rezervujte si termín 27.-29.10.2017 v Nitre.

Archív: 
0