Finančná podpora pre Akademickú knižnicu UVLF v Košiciach

FINANČNÁ PODPORA PRE AKADEMICKÚ KNIŽNICU UVLF V KOŠICIACH

Fond na podporu umenia na základe žiadosti o finančnú podporu v rámci výzvy č. 5/2017 rozhodol, že finančne podporí akademickú knižnicu  Ústav vedeckých informácii a knižnica   UVLF  v  Košiciach.

Fond na podporu umenia na základe žiadosti pod názvom  „Primárne dokumenty- zdroj vzdelávania“  rozhodol, že finančne podporí akademickú knižnicu sumou 3.000,00.- eur  na akvizíciu knižničného fondu.  Hlavným cieľom  projektu je nákup odbornej literatúry pre úzko špecializovaný knižničný fond.

Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Archív: 
0