Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
16.09.2016 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2016/17
15.02.2016 Rozvrh hodín TV - LS 2015/16
10.10.2014 Rozvrh hodín tv - ZS 2014/15
27.06.2012 Šablóna - dizertačna práca - 2013
07.03.2013 Šablóna na písanie ZP - upravena
19.10.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W
20.10.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W97-2003
14.07.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W97-2013
28.02.2014 Schéma - NPS SCIO
05.10.2015 SCIO - Národné porovnávacie skúšky - 20.01.2015
16.05.2013 Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - 1.cirkulár
16.05.2013 Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - návratka
25.06.2012 Školenie 7 RP
16.01.2014 Školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2013/2014
26.06.2012 Skratky odbornosti lekárov - popis
14.06.2013 Slov - Raj - Vet 2013
14.04.2009 Spisový a skartačný poriadok a plán UVLF - do 31.12.2007
21.06.2012 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14.04.2014 Správa - 57. ročník ŠVOČ
29.03.2010 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2009
16.02.2011 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2010
30.05.2012 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011
14.11.2013 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
09.05.2014 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2013
06.04.2016 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2015
24.04.2008 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2007
29.03.2009 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008
20.02.2006 Správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2005
09.03.2010 Spravodajca - 01-02-2010
08.05.2010 Spravodajca - 03-04-2010
12.07.2010 Spravodajca - 05-06-2010
16.09.2010 Spravodajca - 07-08-2010
06.11.2010 Spravodajca - 09-10-2010
20.02.2011 Spravodajca - 1/2011
11.02.2012 Spravodajca - 1/2012
04.02.2013 Spravodajca - 1/2013
09.02.2014 Spravodajca - 1/2014
03.02.2015 Spravodajca - 1/2015
13.02.2016 Spravodajca - 1/2016
14.02.2017 Spravodajca - 1/2017
09.01.2011 Spravodajca - 11-12-2010
19.03.2011 Spravodajca - 2/2011
04.02.2012 Spravodajca - 2/2012
09.03.2013 Spravodajca - 2/2013
12.03.2014 Spravodajca - 2/2014
10.03.2015 Spravodajca - 2/2015
07.03.2016 Spravodajca - 2/2016
09.04.2011 Spravodajca - 3/2011
25.04.2012 Spravodajca - 3/2012
11.04.2013 Spravodajca - 3/2013
08.04.2014 Spravodajca - 3/2014
21.04.2015 Spravodajca - 3/2015
26.07.2016 Spravodajca - 3/2016
25.05.2011 Spravodajca - 4/2011
09.01.2013 Spravodajca - 4/2012
07.01.2014 Spravodajca - 4/2013
08.10.2014 Spravodajca - 4/2014
10.12.2015 Spravodajca - 4/2015
23.09.2016 Spravodajca - 4/2016
25.06.2012 Spravodajca - 5/2011
08.04.2013 Spravodajca - 5/2012
07.01.2014 Spravodajca - 5/2013
16.03.2015 Spravodajca - 5/2014
05.02.2016 Spravodajca - 5/2015
16.11.2016 Spravodajca - 5/2016
25.06.2012 Spravodajca - 6/2011
08.04.2013 Spravodajca - 6/2012
24.02.2014 Spravodajca - 6/2013
16.03.2015 Spravodajca - 6/2014
16.02.2016 Spravodajca - 6/2015
13.02.2017 Spravodajca - 6/2016
27.03.2017 Spravodajca - mimoriadne číslo - Marec 2017
25.06.2012 Stanovy Aqua-tera klubu
25.06.2012 Stanovy Flóra Klubu
25.06.2012 Stanovy TJ Slávia UVL
25.06.2012 Stanovy TJ Slávia UVLF
19.02.2013 Stanovy ZO OZ PŠaV UVLF
22.01.2013 State examination in academic year 2012/2013
21.06.2012 Štatistická klasifikácia produktov podľa činností, verzia 2008
21.06.2012 Štatistická klasifikácia produktov podľa činností, verzia 2008 - vysvetlivky
26.06.2012 Štátnicové otázky - zoznam vybraných diagnóz
09.11.2016 Štatút Etickej komisie pre zaobchádzanie so zvieratami na UVLF v Košiciach
27.11.2014 Štatút Poradného výboru Ústavu patologickej anatómie
27.10.2016 Štatút PV Labor. gnotobiológie
18.04.2013 Štatút súťaže - Nauč ma o prírode - prihlasovací formulár
17.02.2014 Štatút súťaže Nauč ma rozumieť vede
19.02.2013 Štatút ZO OZ PŠaV UVLF
02.11.2014 Stefan Faix
31.10.2014 Štefan Faix - Gabriel Kováč - posudok
31.10.2014 Štefan Faix - Mária Mareková - posudok
31.10.2014 Štefan Faix - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
31.10.2014 Štefan Faix - Peter Massanyi - posudok
31.10.2014 Štefan Faix - Pozvánka na inauguračnú prednášku
31.10.2014 Štefan Faix - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 14. 11. 2013
31.10.2014 Štefan Faix - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2014
26.06.2012 Štipendijný poriadok UVLF ke
10.04.2017 Student Application Form
03.02.2016 Študenti so špecifickými potrebami
05.09.2012 Studieren und forschen an Universitäten und Hochschulen in Bayern
22.09.2016 Študijný poriadok UVLF v Košiciach účinný od 1.9.2016

Stránky