Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
15.04.2009 Registratúrny poriadok a registratúrny plán - od 1.1.2008
25.06.2012 Reklamne predmety UVLF KE
20.09.2016 Request form Study Results Extract
20.09.2016 Request form template
20.09.2016 Request form template
21.11.2013 Requirements for the entrance examination from Biology
21.11.2013 Requirements for the entrance examination from Chemistry
26.06.2012 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov UVLF ke
23.04.2015 Rozdelenie študentov na promócie
20.06.2012 Rozhodnutie o akreditácii
30.06.2015 Rozpis poplatkov k zápisu na akademický rok
25.08.2016 Rozpis poplatkov na ak. rok 2016-17
17.07.2017 Rozpis poplatkov na ak. rok 2017-18
03.02.2015 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2014/15
03.02.2016 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2015/16
01.02.2017 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2016/17
03.09.2014 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2014/15 - 21102014
07.10.2015 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2015/16
16.09.2016 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2016/17
11.09.2017 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2017/18
15.02.2016 Rozvrh hodín TV - LS 2015/16
10.10.2014 Rozvrh hodín tv - ZS 2014/15
27.06.2012 Šablóna - dizertačna práca - 2013
07.03.2013 Šablóna na písanie ZP - upravena
19.10.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W
20.10.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W97-2003
14.07.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W97-2013
28.02.2014 Schéma - NPS SCIO
05.10.2015 SCIO - Národné porovnávacie skúšky - 20.01.2015
16.05.2013 Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - 1.cirkulár
16.05.2013 Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - návratka
25.06.2012 Školenie 7 RP
16.01.2014 Školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2013/2014
26.06.2012 Skratky odbornosti lekárov - popis
14.06.2013 Slov - Raj - Vet 2013
14.04.2009 Spisový a skartačný poriadok a plán UVLF - do 31.12.2007
21.06.2012 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14.04.2014 Správa - 57. ročník ŠVOČ
29.03.2010 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2009
16.02.2011 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2010
30.05.2012 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011
14.11.2013 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
09.05.2014 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2013
06.04.2016 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2015
31.05.2017 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2016
24.04.2008 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2007
29.03.2009 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008
20.02.2006 Správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2005
09.03.2010 Spravodajca - 01-02-2010
08.05.2010 Spravodajca - 03-04-2010
12.07.2010 Spravodajca - 05-06-2010
16.09.2010 Spravodajca - 07-08-2010
06.11.2010 Spravodajca - 09-10-2010
20.02.2011 Spravodajca - 1/2011
11.02.2012 Spravodajca - 1/2012
04.02.2013 Spravodajca - 1/2013
09.02.2014 Spravodajca - 1/2014
03.02.2015 Spravodajca - 1/2015
13.02.2016 Spravodajca - 1/2016
14.02.2017 Spravodajca - 1/2017
09.01.2011 Spravodajca - 11-12-2010
19.03.2011 Spravodajca - 2/2011
04.02.2012 Spravodajca - 2/2012
09.03.2013 Spravodajca - 2/2013
12.03.2014 Spravodajca - 2/2014
10.03.2015 Spravodajca - 2/2015
07.03.2016 Spravodajca - 2/2016
30.05.2017 Spravodajca - 2/2017
09.04.2011 Spravodajca - 3/2011
25.04.2012 Spravodajca - 3/2012
11.04.2013 Spravodajca - 3/2013
08.04.2014 Spravodajca - 3/2014
21.04.2015 Spravodajca - 3/2015
26.07.2016 Spravodajca - 3/2016
14.07.2017 Spravodajca - 3/2017
25.05.2011 Spravodajca - 4/2011
09.01.2013 Spravodajca - 4/2012
07.01.2014 Spravodajca - 4/2013
08.10.2014 Spravodajca - 4/2014
10.12.2015 Spravodajca - 4/2015
23.09.2016 Spravodajca - 4/2016
25.06.2012 Spravodajca - 5/2011
08.04.2013 Spravodajca - 5/2012
07.01.2014 Spravodajca - 5/2013
16.03.2015 Spravodajca - 5/2014
05.02.2016 Spravodajca - 5/2015
16.11.2016 Spravodajca - 5/2016
25.06.2012 Spravodajca - 6/2011
08.04.2013 Spravodajca - 6/2012
24.02.2014 Spravodajca - 6/2013
16.03.2015 Spravodajca - 6/2014
16.02.2016 Spravodajca - 6/2015
13.02.2017 Spravodajca - 6/2016
27.03.2017 Spravodajca - mimoriadne číslo - Marec 2017
16.08.2017 Stanovisko rektorov VU a SAV - 20170815
25.06.2012 Stanovy Aqua-tera klubu
25.06.2012 Stanovy Flóra Klubu
25.06.2012 Stanovy TJ Slávia UVL
25.06.2012 Stanovy TJ Slávia UVLF
19.02.2013 Stanovy ZO OZ PŠaV UVLF

Stránky