Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
05.10.2015 SCIO - Národné porovnávacie skúšky - 20.01.2015
16.05.2013 Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - 1.cirkulár
16.05.2013 Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - návratka
25.06.2012 Školenie 7 RP
16.01.2014 Školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2013/2014
26.06.2012 Skratky odbornosti lekárov - popis
14.06.2013 Slov - Raj - Vet 2013
14.04.2009 Spisový a skartačný poriadok a plán UVLF - do 31.12.2007
21.06.2012 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14.04.2014 Správa - 57. ročník ŠVOČ
29.03.2010 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2009
16.02.2011 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2010
30.05.2012 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011
14.11.2013 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
09.05.2014 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2013
06.04.2016 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2015
24.04.2008 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2007
29.03.2009 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008
20.02.2006 Správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2005
25.06.2012 Stanovy Aqua-tera klubu
25.06.2012 Stanovy Flóra Klubu
25.06.2012 Stanovy TJ Slávia UVL
25.06.2012 Stanovy TJ Slávia UVLF
19.02.2013 Stanovy ZO OZ PŠaV UVLF
22.01.2013 State examination in academic year 2012/2013
21.06.2012 Štatistická klasifikácia produktov podľa činností, verzia 2008
21.06.2012 Štatistická klasifikácia produktov podľa činností, verzia 2008 - vysvetlivky
26.06.2012 Štátnicové otázky - zoznam vybraných diagnóz
09.11.2016 Štatút Etickej komisie pre zaobchádzanie so zvieratami na UVLF v Košiciach
27.11.2014 Štatút Poradného výboru Ústavu patologickej anatómie
27.10.2016 Štatút PV Labor. gnotobiológie
18.04.2013 Štatút súťaže - Nauč ma o prírode - prihlasovací formulár
17.02.2014 Štatút súťaže Nauč ma rozumieť vede
19.02.2013 Štatút ZO OZ PŠaV UVLF
02.11.2014 Stefan Faix
31.10.2014 Štefan Faix - Gabriel Kováč - posudok
31.10.2014 Štefan Faix - Mária Mareková - posudok
31.10.2014 Štefan Faix - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
31.10.2014 Štefan Faix - Peter Massanyi - posudok
31.10.2014 Štefan Faix - Pozvánka na inauguračnú prednášku
31.10.2014 Štefan Faix - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 14. 11. 2013
31.10.2014 Štefan Faix - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2014
26.06.2012 Štipendijný poriadok UVLF ke
10.04.2017 Student Application Form
03.02.2016 Študenti so špecifickými potrebami
05.09.2012 Studieren und forschen an Universitäten und Hochschulen in Bayern
22.09.2016 Študijný poriadok UVLF v Košiciach účinný od 1.9.2016
16.11.2012 Študijný poriadok UVLF v Košiciach, Harmonogram štúdia a učebné plány, Organizačná štruktúra
16.11.2012 Študijný program BKaP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program CanHip - profil absolventa
23.09.2016 Študijný program doktoranda
16.11.2012 Študijný program Farmácia - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program HP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program kynológia - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program PZZaOZP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program TaKP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program VVL - profil absolventa
17.09.2012 Study guide 2012-2013
15.02.2016 Study guidelines 2015-2016 JSP
26.06.2012 Study programme of general veterinary medicine
15.04.2016 Súhlas so spracovaním osobných údajov
10.09.2013 Súhlas so spracovaním osobných údajov platný od 1.7.2013
25.06.2012 Summer school in Wildlife managment
25.06.2012 Summer School of Food Hygiene 2012
25.06.2012 Summer School of Food Hygiene 2012 - application form
18.04.2013 Súťaž - Nauč ma o prírode
26.11.2010 Súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku
13.04.2015 ŠVOČ - 58. ročník - Program
13.04.2015 ŠVOČ - 58. ročník - Zborník
19.12.2016 ŠVOČ 60. - oznam
03.04.2017 ŠVOČ 60. - program
03.04.2017 ŠVOČ 60. - zbornik
26.06.2012 Taxa laborum IPL
01.03.2013 Telesná výchova - rozvrh - LS 2012/2013
09.06.2014 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015 - update 16.04.2014
11.05.2015 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2015/2016
25.08.2016 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2016/2017
11.04.2017 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2017/2018
10.07.2015 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Biológia / Chémia 2015 - 2016
21.06.2016 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Biológia / Chémia 2016 - 2017
21.06.2012 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Biológia 2011 - 2012
21.06.2012 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Chémia 2011 - 2012
14.09.2015 Témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na ak. rok 2015/16 na UVLF v Košiciach
12.09.2016 Témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na ak. rok 2016/17 na UVLF v Košiciach
25.06.2012 Termíny podávania žiadosti o štipendium CEEPUS
11.04.2017 The admission procedure at the UVMP in Košice for study in the third level of higher education in daily and external form in the academic year 2017/2018
14.04.2016 The admission procedure at the UVMP in Košice for study in the third level of higher education in daily and external form in academic year 2016-17
15.02.2016 Thesis hard cover template - UVMP - 2015-2016
15.02.2016 Thesis hard cover template - UVMP - 2015-2016 (for MS Word 97-2003)
02.12.2016 Thesis hard cover template UVMP GVM (for MS Word 97-2003)
02.12.2016 Thesis hard cover template UVMP GVM (for MS Word)
17.03.2014 Thesis template - UVMP - 2013-2014
15.02.2016 Thesis template - UVMP - 2015-2016
15.02.2016 Thesis template - UVMP - 2015-2016 (for MS Word 97-2003)
02.12.2016 Thesis template UVMP GVM (for MS Word 97-2003)
02.12.2016 Thesis template UVMP GVM (for MS Word)
16.04.2015 Tibor Maliar - Maria Kovarova - posudok
16.04.2015 Tibor Maliar - Peter Javorsky - posudok
17.03.2016 Tibor Maliar - Vyhláška
16.04.2015 Tibor Maliar - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 03. 07. 2014

Stránky