Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
26.04.2013 Oznam HA XXXIV 2013
20.06.2013 Oznam o habilitačnom pokračovaní - MVDr. Pavel Naď, PhD.
18.06.2013 Oznam o inauguračnom pokračovaní 2013 - Doc. MVDr. Zita Faixová, PhD.
18.06.2013 Oznam o inauguračnom pokračovaní 2013 - Doc. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
17.01.2013 oznam ŠVOČ 2013 EN
17.01.2013 oznam ŠVOČ 2013 SK
10.03.2015 Oznámení o přijímacím řízení ke studiu v doktorském studijním programu Farmacie pro AR 2015/2016
24.02.2016 Oznámenia o zasadnutí SR - 21. 3. 2016
06.03.2015 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UVLF v Košiciach za rok 2014
31.03.2016 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UVLF v Košiciach za rok 2015 - Prof.MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
03.04.2017 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UVLF v Košiciach za rok 2016 - Prof.MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
23.08.2012 Oznámenie o obhajobách dizertačných prác
05.12.2017 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 18. 12. 2017
21.11.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 19. 12. 2016
31.08.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 26. 09. 2016
18.05.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 30. 05. 2016
04.11.2014 Oznámenie výsledkov volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach
10.11.2014 Oznámenie výsledkov volieb rektora UVLF v Košiciach na obdobie 2015-2019
22.02.2017 PaPO - Správca registratúry
25.06.2014 Partnerské projekty - Medipark Košice
25.06.2014 Partnerské projekty - zoznam - 25.6.2014
22.03.2013 Pavel Maľa - Iva Stenhauzerová - posudok
22.03.2013 Pavel Maľa - Lýdia Čisláková - posudok
22.03.2013 Pavel Maľa - Miloslav Ondrašovič - posudok
22.03.2013 Pavel Maľa - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
22.03.2013 Pavel Maľa - Pozvánka na inauguračnú prednášku
22.03.2013 Pavel Maľa - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF
20.05.2015 Pavel Nad
07.06.2013 Pavel Naď - Gabriel Kováč - posudok
07.06.2013 Pavel Naď - Jaroslav Kováčik - posudok
07.06.2013 Pavel Naď - Ľubomír Leng - posudok
31.10.2014 Pavel Naď - Pozvánka na inauguračnú prednášku
31.10.2014 Pavel Naď - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 11. 12. 2012
31.10.2014 Pavel Naď - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2013
20.01.2016 Payments and fees 2016/17
04.09.2017 Payments and fees 2017/18
24.06.2014 Petra Petrovová - Pozvánka na habilitačnú prednášku
04.09.2017 Podmienky pre udelenie zápočtov za prax : 1-mesačná a 5-mesačná prax
20.09.2016 Podmienky udeľovania zápočtov v ak.r. 2016/17
04.09.2017 Podmienky – pokyny pre vykonanie 1.mesačnej praxe
04.09.2017 Podmienky – pokyny pre vykonanie 5.mesačnej praxe - 4.r ŠP F
04.09.2017 Podmienky – pokyny pre vykonanie 5.mesačnej praxe - 5.r ŠP F
30.08.2012 Pohybové aktivity ponúkané ústavom TVŠ
25.06.2012 Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác 2012
18.11.2013 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2013/2014
21.10.2014 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2014/2015
30.10.2015 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2015/2016
20.07.2016 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2016/2017
19.07.2017 Pokyny k písaniu autoreferátu k RP
29.05.2017 Pokyny pri ukončení štúdia pre absolventov UVLF v Košiciach v ak. r. 2016-17
05.06.2013 Pokyny študentom k PK 2013
20.02.2014 ponuka prace - Cyrmex - pre absolventov
29.01.2013 Ponuka práce počas letných prázdnin 2013
10.03.2016 Ponuka práce pre VVL - IK+EM
09.08.2017 Poradenské služby pre študentov UVLF v Košiciach
19.06.2013 Porovnanie hodnôt NOEC
16.10.2017 Post BSc - About the course
06.12.2017 Post BSc - Application process
15.10.2017 Post BSc - Requirements for admission
19.11.2013 Post-doctoral position - Head Veterinary Doctor - 15.12.2013
10.10.2016 Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej 1. m 5. m praxe - farmácia
20.09.2016 Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej praxe - univerzal
21.06.2012 Postup pri prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium
12.11.2013 Postup pri uznávaní dokladu (nostrifikácii) o ukončení štúdia (stredná škola) vydaného zahraničnou školou
09.03.2015 Postup zaheslovania PDF dokumentu
30.07.2015 Potvrdenie Daňového úradu
23.09.2016 Potvrdenie o doktorandskom štúdiu
24.08.2017 Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa
24.09.2015 Potvrdenie o odbornej 1.mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní
24.09.2015 Potvrdenie o odbornej 5.mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní - Zmena 24.9.2015
13.12.2013 Potvrdenie o praxi stáži a jej vykonaní
24.07.2012 Potvrdenie o štúdiu
28.08.2015 Povinná výrobná praxe študentov prvých ročníkov študijných programov VVL HP
07.04.2014 Pozvánka - 3. ročník Jarná konferencia o aktivitách a terapii s asistenciou psov (canisterapii)
20.02.2017 Pozvánka na "Výzva ERASMUS+ 2017-18"
19.09.2014 Pozvanka na seminar Pharmacopola - EN
19.09.2014 Pozvanka na seminar Pharmacopola - SK
14.10.2013 Pozvánka na sériu interaktívnych diskusií UD 2013
31.03.2014 pracovná ponuka - pre ŠP farmácia
23.01.2014 pracovna pozicia FARMACEUT v sieti lekární Dr.Max - 24.1.2014
27.01.2014 Prázdninová ponuka práce v Nemecku
17.01.2013 Pre absolventov 5.ročníka študijného odboru FARMÁCIA - SCHNEIDER LEKÁREŇ
06.12.2012 Predloha - Reklamácia ŽSR- prešetrenie neuznania BČK
10.10.2012 Prednáška - Zlyhanie srdca
18.11.2013 Prepravný poriadok autobusovej osobnej dopravy UVLF
10.11.2016 Prezenčná listina SpR UVLF - 26. 09. 2016
19.02.2013 Prihláška
01.02.2013 Prihláška na dizertačnú skúšku
15.04.2016 Prihláška na doktorandské štúdium pre 3. stupeň
12.08.2015 Prihláška na rigorózne konanie
25.06.2012 Prihlaska na ubytovanie v SD
21.06.2012 Prihláška pre 3. Stupeň vysokoškolského vzdelávania
16.01.2014 prihláška SK - 57. ročník ŠVOČ
22.01.2015 prihláška SK - 58. ročník ŠVOČ
20.01.2016 prihláška SK - 59. ročník ŠVOČ
31.03.2017 Prihláška študenta
22.11.2017 Prihláška študenta - do výberu Erasmus+ 2018-2019
06.11.2012 Prihláška študenta 2013-2014
30.01.2014 Prihláška študenta na ERASMUS do výberového konania UVLF v Košiciach
26.10.2015 Prihláška zamestnanca - Program mobility – školenia v rámci Erasmus+

Stránky