Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
06.12.2016 VP č. 59 - Zásady rigorózneho konania v ŠP Farmácia na UVLF v Košiciach
03.06.2015 VP č. 60 - Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
04.06.2015 VP č. 61 Smernica o používaní pečiatok na UVLF v Košiciach
01.10.2015 VP č. 62 Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestancom
24.06.2016 VP č. 63 Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach
11.11.2016 VP č. 64 Smernica o činnosti záujmových klubov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29.03.2017 VP č. 65 Registratúrny poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.07.2017 VP č. 66 Smernica o preventívnych lekárskych prehliadkach v súvislosti s prácou a dohľadom nad zdravím zamestnancov
16.08.2017 VP č. 67 Etický kódex zamestnanca UVLF
16.08.2017 VP č. 68 Etický kódex študenta UVLF
12.12.2017 VP č. 69 Zásady systémovej podpory špičkových tímov UVLF v Košiciach
28.03.2018 VP č. 70 Smernica o vybavovaní sťažností na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
23.04.2018 VP č. 71 Smernica o základných pravidlách a princípoch projektu KA1 - vysokoškolského vzdelávania v rámci programu ERASMUS+ na UVLF v Košiciach
20.04.2015 Všeobecné podmienky programu Erasmus + pre študijné pobyty (SMS)
26.06.2012 Všeobecné zmluvné podmienky NISPEZ
06.06.2013 Výberové konanie - 336-2013-opa-sz - vedúci oddelenia informačno-komunikačných technológií
06.06.2013 Výberové konanie - 337-2013-opa-sz - vedúci oddelenia projektovej spolupráce
16.07.2013 Výberové konanie na obsadenie asistenta a odborného asistenta
23.09.2016 Vyhlásenie o zanechaní doktorandského štúdia
16.07.2013 Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie profesora a docentov UVLF v Košiciach
09.06.2014 Vyjadrenie DPMK – akceptácia Mifare standard na ak. rok 2014/15-
08.07.2015 Výkaz- výmer k súťaži "Oprava a stavebné úpravy podkrovia obj. P-11"
13.07.2012 Výkon veterinárskej činnosti a nočné pohotovostné služby
08.01.2017 Výpis výsledkov štúdia - žiadosť
27.06.2012 Výpis z daňového priznania
06.09.2012 Vyrobna prax HP a VVL 2012 - 2013
05.05.2006 Výročná správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2006
25.04.2008 Výročná správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2007
25.04.2009 Výročná správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008
30.05.2012 Výročná správa o činnosti UVLF KE za rok 2011
30.05.2012 Výročná správa o činnosti UVLF KE za rok 2011 - tabuľky
22.04.2010 Výročná správa o činnosti UVLF v KE za rok 2009
27.05.2015 Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2014
17.05.2016 Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2015
16.05.2017 Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2016
22.05.2018 Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2017
20.05.2013 Výročná správa o hodpodárení UVLF v Košiciach za rok 2012
03.04.2006 Výročná správa o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2005
30.05.2012 Výročná správa o hospodárení UVLF KE za rok 2011
30.05.2012 Výročná správa o hospodárení UVLF KE za rok 2011 - tabuľky
21.04.2010 Výročná správa o hospodárení UVLF v KE za rok 2009
21.04.2010 Výročná správa o hospodárení UVLF v KE za rok 2009 - tabuľky
21.04.2010 Výročná správa o hospodárení UVLF v KE za rok 2009 - tabuľky
02.05.2011 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2010
02.05.2011 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2010 - tabuľky
22.05.2014 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2013
22.05.2014 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2013 - tabuľky
02.09.2015 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014
02.09.2015 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014 - tabuľky
30.05.2016 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2015
18.05.2016 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2015 - tabuľky
13.07.2017 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2016
13.07.2017 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2016 - tabuľky
21.05.2018 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2017
21.05.2018 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2017 - tabuľky
01.04.2005 Výročná správa UVL v Košiciach za rok 2004
20.04.2011 Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2010
20.05.2013 Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2012
20.05.2013 Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2012 - tabuľky
19.05.2014 Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2013
19.05.2014 Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2013 - tabuľky
16.02.2017 Výročné hodnotenie doktoranda
16.02.2017 Výročné hodnotenie doktoranda (word dokument)
07.04.2014 Výsledky - I. kolo výberového konania ERASMUS+ konaného 26.3.2014 - aktualizovane
06.05.2014 Výsledky - II. kolo výberového konania ERASMUS+ konaného 14.04.2014
20.04.2015 Výsledky - III. kolo výberového konania ERASMUS+ konaného 17.4.2015
02.05.2017 Výsledky - III.kolo výberového konania ERASMUS+ 2017-18
28.03.2018 Výsledky - III.kolo výberového konania ERASMUS+ 2018-19
13.07.2012 Výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium UVLF pre ak. rok 2012 - 2013
29.10.2013 Výstava fotografi Štefana Vilčeka GALAPÁGY
17.10.2012 Vysvetlenie k verejnej súťaži na nákup automobilov
18.10.2012 Vysvetlenie k verejnej súťaži na nákup automobilov 2
22.10.2012 Vysvetlenie k verejnej súťaži na nákup automobilov 3
02.08.2012 Vysvetlenie verejného obstarávateľa
06.08.2012 Vysvetlenie verejného obstarávateľa 2
26.06.2012 Vyucbove lekarne - farmacia - 5 m prax
16.09.2009 Výzva - dodávka digestorov
16.09.2009 Výzva - dodávka laboratórnych stolov
13.07.2009 Výzva - dodávka počítačových zostáv, notebookov, multifunkčných zariadení a dataprojektora - INFEKTZOON
17.04.2012 Výzva - poistenie
18.06.2009 Výzva - Stavebný dozor pre stavebné práce projektu INFEKTZOON
03.08.2009 Výzva - vývesné tabule alebo príslušenstvo - INFEKTZOON
15.07.2009 Výzva - vývesné tabule alebo príslušenstvo - INFEKZOON
19.05.2009 Výzva - Zabezpečenie procesu monitoringu projektu
14.08.2009 Výzva - zariadenia súvisiace s počítačmi - INFEKTZOON
30.01.2014 Výzva ERASMUS + na ak.rok. 2014/2015
22.12.2016 Výzva Erasmus+ 2017/18
22.11.2017 Výzva Erasmus+ 2018/19
16.10.2009 Výzva k súťaži - Stavebná údržba
11.11.2009 Výzva k súťaži na zadanie podprahovej zákazky - Dodávka a montáž okien - ŠD Podhradová 11A a13B
09.03.2011 Výzva k súťaži na zadanie podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác
28.08.2017 Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach
24.11.2009 Výzva na poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
21.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A02 - antacidá, antiulceróza a antiflatulenciá
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A07 - antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká = ATC
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A10 - antidiabetiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - Antihemoroidiká na lokálne použitie
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - Antikoncepčné prípravky
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C02 - Antihypertenzíva

Stránky