Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
22.04.2010 Výročná správa o činnosti UVLF v KE za rok 2009
27.05.2015 Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2014
17.05.2016 Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2015
16.05.2017 Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2016
20.05.2013 Výročná správa o hodpodárení UVLF v Košiciach za rok 2012
03.04.2006 Výročná správa o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2005
30.05.2012 Výročná správa o hospodárení UVLF KE za rok 2011
30.05.2012 Výročná správa o hospodárení UVLF KE za rok 2011 - tabuľky
21.04.2010 Výročná správa o hospodárení UVLF v KE za rok 2009
21.04.2010 Výročná správa o hospodárení UVLF v KE za rok 2009 - tabuľky
21.04.2010 Výročná správa o hospodárení UVLF v KE za rok 2009 - tabuľky
02.05.2011 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2010
02.05.2011 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2010 - tabuľky
22.05.2014 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2013
22.05.2014 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2013 - tabuľky
02.09.2015 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014
02.09.2015 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014 - tabuľky
30.05.2016 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2015
18.05.2016 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2015 - tabuľky
13.07.2017 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2016
13.07.2017 Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2016 - tabuľky
01.04.2005 Výročná správa UVL v Košiciach za rok 2004
20.04.2011 Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2010
20.05.2013 Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2012
20.05.2013 Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2012 - tabuľky
19.05.2014 Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2013
19.05.2014 Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2013 - tabuľky
16.02.2017 Výročné hodnotenie doktoranda
16.02.2017 Výročné hodnotenie doktoranda (word dokument)
07.04.2014 Výsledky - I. kolo výberového konania ERASMUS+ konaného 26.3.2014 - aktualizovane
06.05.2014 Výsledky - II. kolo výberového konania ERASMUS+ konaného 14.04.2014
20.04.2015 Výsledky - III. kolo výberového konania ERASMUS+ konaného 17.4.2015
02.05.2017 Výsledky - III.kolo výberového konania ERASMUS+ 2017-18
13.07.2012 Výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium UVLF pre ak. rok 2012 - 2013
29.10.2013 Výstava fotografi Štefana Vilčeka GALAPÁGY
17.10.2012 Vysvetlenie k verejnej súťaži na nákup automobilov
18.10.2012 Vysvetlenie k verejnej súťaži na nákup automobilov 2
22.10.2012 Vysvetlenie k verejnej súťaži na nákup automobilov 3
02.08.2012 Vysvetlenie verejného obstarávateľa
06.08.2012 Vysvetlenie verejného obstarávateľa 2
26.06.2012 Vyucbove lekarne - farmacia - 5 m prax
16.09.2009 Výzva - dodávka digestorov
16.09.2009 Výzva - dodávka laboratórnych stolov
13.07.2009 Výzva - dodávka počítačových zostáv, notebookov, multifunkčných zariadení a dataprojektora - INFEKTZOON
17.04.2012 Výzva - poistenie
18.06.2009 Výzva - Stavebný dozor pre stavebné práce projektu INFEKTZOON
03.08.2009 Výzva - vývesné tabule alebo príslušenstvo - INFEKTZOON
15.07.2009 Výzva - vývesné tabule alebo príslušenstvo - INFEKZOON
19.05.2009 Výzva - Zabezpečenie procesu monitoringu projektu
14.08.2009 Výzva - zariadenia súvisiace s počítačmi - INFEKTZOON
30.01.2014 Výzva ERASMUS + na ak.rok. 2014/2015
22.12.2016 Výzva Erasmus+ 2017/18
22.11.2017 Výzva Erasmus+ 2018/19
16.10.2009 Výzva k súťaži - Stavebná údržba
11.11.2009 Výzva k súťaži na zadanie podprahovej zákazky - Dodávka a montáž okien - ŠD Podhradová 11A a13B
09.03.2011 Výzva k súťaži na zadanie podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác
28.08.2017 Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach
24.11.2009 Výzva na poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
21.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A02 - antacidá, antiulceróza a antiflatulenciá
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A07 - antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká = ATC
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A10 - antidiabetiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - Antihemoroidiká na lokálne použitie
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - Antikoncepčné prípravky
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C02 - Antihypertenzíva
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C03 - diuretiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C07 - betablokátory
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C08 - blokátory kalciového kanála
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D - dermatologiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D05 -antipsoriatiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D06 - antibiotiká a achemoterapeutiká v dermatológii
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - J - Antiinfektíva na systémové použitie
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - L - antineoplastiká a aimunomodulátory
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - M01 - antiflogistiká a antireumatiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N - centrálna nervová sústava
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N02 Analgetiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N03 - antiepileptiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - P01 - antiprotozoiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - R - Respiračný systém
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - R06 - antihistaminiká na systémové použitie
01.02.2010 Výzva na predkladanie ponúk na záložné zdroje
02.07.2013 Výzva na predkladanie žiadostí o grant (OECD)
02.02.2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky
07.04.2010 Výzva na predloženie cenovej ponuky - stolový lyofilizátor
27.04.2010 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zdravotnícka technológia
23.11.2009 Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku informačných tabúľ
24.01.2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky na výrobu a tlač informačných brožúr
22.02.2011 Výzva na predloženie ponuky - Manažér monitoringu a finančný manažér
22.02.2011 Výzva na predloženie ponuky - Publicita
28.07.2009 Výzva na súťaž - Manažér monitoringu a expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia
28.07.2009 Výzva na súťaž - Manažér publicity
28.07.2009 Výzva na súťaž - Nové študijné programy a vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach
26.10.2009 Výzva na súťaž - Technický dozor investora
20.10.2009 Výzva na súťaž - zhotovenie PD
08.01.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 01/2014
27.01.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 01/2015
26.02.2016 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 02/2016
23.02.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 02/2017
25.03.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 03/2015
15.03.2018 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 03/2018

Stránky