Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

     Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike v oblasti vysokoškolského vzdelávania vo veterinárnej medicíne a jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v oblasti farmácie.

Venujte pozornosť

Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019
 Prijímacia komisia zasadne dňa 20. 6. 2018. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v popoludnajších hodinách.  

 

Komplexná akreditácia ukončená –
UVLF v Košiciach zostáva univerzitnou vysokou školou

 

UVLF získala medzinárodnú evalváciu a akreditáciu