Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

     Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike v oblasti vysokoškolského vzdelávania vo veterinárnej medicíne a jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v oblasti farmácie.

Venujte pozornosť

 

Dňa 28. a 29. júna 2017 prebiehajú slávnostné promócie absolventov UVLF v Štátnom divadle v Košiciach.

 

Výsledky prijímacieho konania na AR 2017/2018

 

Komplexná akreditácia ukončená –
UVLF v Košiciach zostáva univerzitnou vysokou školou

 

UVLF získala medzinárodnú evalváciu a akreditáciu